AofA 2017

Swedish version English version Kidlink Association Stadgar Reviderade mars 2016 Revisioner gjorda 2016 är markerade med röd text. Kidlink Association Chapters of Association Revised March 2016 Revisions made 2016 are marked with red text. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GENERAL RULES Artikel 1 – Namn och organisationens hemort Article 1 – Name and Location of Organization Föreningens namn … Continue reading AofA 2017